reklama

reklamareklamareklamareklamareklamareklama


Podmínky komerční inzerce


1. Komerční reklama, inzerce a propagace vztahující se k výdělečné živnostenské činnosti (např. propagace obchodů, výrobců, značek) musí být umístěna na místech k tomu vyhrazených a je zpoplatněna.

2. Je-li uživatel na pochybách, zda se jedná o soukromou, či komerční inzerci, je povinen kontaktovat provozovatele webu (Kontakt).

3. Provozovatel webu má právo odmítnout komerční inzerci, která není v souladu s charakterem webu nebo kterou považuje za jinak nevhodnou (např. obsah nevhodný pro mladistvé, nevhodné technické parametry apod.).

4. V případě zájmu o umístění komerční reklamy kontaktuje zadavatel nejprve provozovatele webu (Kontakt). Po dojednání technických detailů inzerce (obrázky, odkaz) a doby platnosti bude uživateli vystavena faktura. Inzerce bude na web umístěna po přijetí fakturované částky na účet provozovatele webu.

5. Komerční inzerce je nabízena ve formě bannerů nebo textových odkazů.


6. Bannery

6.a Bannery se v desktopové verzi webu zobrazují pod záhlavím na každé stránce webu, a to vždy maximálně 4 bannery.

6.a V mobilní verzi se zobrazují maximálně 3 bannery pod záhlavím na každé stránce webu.

6.c Pořadí všech placených bannerů je při každém načtení stránky voleno náhodně.

6.d Zadavatel proto bere na vědomí, že se jeho banner nemusí z důvodu náhodného výběru zobrazit na každé stránce webu.

6.e Banner je tvořen 1–3 obrázky o velikosti max. 200px (šířka) x 100px (výška). Je-li obrázků více než 1 (tzv. dynamický banner), obrázky se v pravidelných intervalech střídají. V takovém případě musí mít obrázky stejný poměr stran.

6.f Kliknutí na banner (proklik) přesměruje uživatele na adresu specifikovanou zadavatelem banneru.


7. Textové odkazy

7.a Textové odkazy se zobrazují na stránce Komerční inzerce a mezi nejnovějšími příspěvky na hlavní stránce.

7.b Na stránce Komerční inzerce se textové odkazy zobrazují v náhodném pořadí, které se mění při každém načtení stránky.

7.c Na hlavní stránce se zobrazuje placený textový odkaz vždy mezi několika příspěvky. Také zde je výběr zcela náhodný. Textové odkazy jsou od nejnovějších příspěvků od uživatelů odlišeny barevně.

7.d Textové odkazy obsahují:
  • stručný titulek s funkcí prokliknutí na adresu specifikovanou zadavatelem inzerce,
  • text o délce maximálně 500 znaků a
  • maximálně 3 obrázky s funkcí prokliknutí na adresu specifikovanou zadavatelem inzerce (stejná jako u titulku).


8. Doba platnosti

8.a Doba platnosti se specifikuje v dnech. Jsou-li v ceníku uvedeny měsíce, počítá se měsíc jako 31 dní.

8.b Inzerce bude zveřejněna od okamžiku umístění na web do půlnoci téhož dne a poté po dobu platnosti dojednanou mezi zadavatelem a provozovatelem webu. Tedy například: banner s dobou platnosti 1 den zveřejněný 1. března bude na webu umístěn do půlnoci 2. března.

8.c Provozovatel webu negarantuje dostupnost ani návštěvnost webu. V případě krátkodobé ani dlouhodobé nedostupnosti webu nebude prodloužena platnost inzerce ani refundována fakturovaná částka zadavateli.


9. Ceník


Cena za den Cena za měsíc Cena za rok
Banner15 Kč200 Kč1 500 Kč
Komerční odkaz15 Kč200 Kč1 500 Kč
Banner + odkaz25 Kč300 Kč2 000 Kč

9.a Ceny v tomto ceníku jsou platné v okamžiku jeho zveřejnění. Provozovatel webu si vyhrazuje právo ceny kdykoli změnit. Taková změna cen nebude mít žádný vliv na již vyfakturovanou inzerci.

9.b Ceny za měsíc jsou platné u objednávek na dobu alespoň 30 dní. Ceny za rok jsou platné u objednávek na dobu alespoň 1 roku.

9.c Na každou další inzerci objednanou v době platnosti stávající inzerce se poskytuje sleva 20 %.